Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la UAB. Directora del Programa de Retail Management a EADA. Compta amb una sòlida experiència en Retail. Realitza activament la divulgació de les millors pràctiques i innovació al món del Retail. Creadora i editora del blog Retail Awanzo.